30 שנה לסורופטימיסט, 1988

באוטובוס לרחובות
ינואר 1988
30 שנה לסורופטימיסט

מה טוב להיות עם אחיות
מכל קצווי תבל
סורופטימיסט באות לראות
את ארץ-ישראל

אנחנו ח"י מועדונים
ישנים גם חדשים
ותקותנו חזקה
לראות רבים רבים

שלשים שנה חלפו בגיל
ובתקוה רבה
לקול המנגינה נלך
לקראת תקופה יפה!

 

30 שנה לסורופטימיסט 001