'נשים בטוגה של גבר': נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ ישראל ובמדינת ישראל (2011)

מאת אייל כתבן

פורסם בעיונים בסדרת ישראל (סדרת נושא): מגדר בישראל, 2011

קישור למאמר: נשים בטוגה של גבר