מכתב למערכות עיתונים – קרן חירום ציבורית לנפגעי הקרה, 1989