הבריחה אל המרתף (נכתב בכיתה ה')

וברוסיה בזמן ההוא היו שלוש מיני כנופיות רוצחים שעל פי צבעיהם נקראו אדומים לבנים ושחורים. והעיר יקטרינוסלב מלאה את הרוצחים הלבנים. וברוסיה בזמן המלחמה רעב גדול. ויהי בבקר קיץ ואתעורר בבכיה אמא אבא לאכול לאכול. וירץ אבי אל החנות הקרובה ויבא לי פרוסת לחם ואוכל ואשבע. וללבנים נודע כי אבי קנה פרוסת לחם ויבואו אל ביתנו לגזול ולהרוג ויהי כשמענו את מזימתם ונרץ אל המרתף להתחבאות שם. ובמרתפנו יינות מצות וכל טוב. ונאכל מהמצות ונשתה מן היינות ונשמח. אבל צרה חדשה באה אלינו. ואנכי בימים ההם קטנה ולא הבנתי בשביל מה אנו בורחים, ואחל לצחק ולשמח ויכירו בנו הלבנים וירוצו אל המרתף. "אבל אלוהים עוזר לכל הנתונים בצרה", ובמרתפנו מבואות רבים ונבוא למבוא אחד ונתחבא שם ויחפשו הלבנים אותנו ולא מצאנו. ויהי אחרי-כן וימסרו את הדבר למשטרה ויעשו בערמה ויכותבו בעיתון כי האיש דוכן דרוש במשטרה כי כאשר יבוא יתנו לו שני שקים קמח. ואבי היה שופט ויבן את תחבולתם הרעה וימהר ונקח את כלינו ונסע לפטרוגרד היא עיר מולדתו.